TRAGANJE24 - ISLAMSKI BLOG

05.02.2021.

KOJI SU TO TEMELJI I UZROCI NAŠE SREĆE ?

                                                                  بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرحيم


Evo dakle, u prošloj temi sam govorio šta je to naša sreća, odnosno šta bi trebalo da bude. U ovoj završnoj temi o tome, navest ću koji bi to trebali biti temelji naše sreće i koji uzroci.
Naravno, kada o ovome govorim, onda to navodim s aspekta vjerskog života, tako da neko se možda ne slaže sa ovim, ali mislim da svaki vjernik, ako mu se navedu Allahove dž.š., riječi o nečem, barem bi trebao razmisliti. Sreću neće niko osjetiti, ako sluša druge ljude dok mu o njoj pričaju, ali hoće ako sam krene čovjek putem pravim da upozna sreću. Temelj sreće se ogleda i u ljudima s kojima se družimo i živimo. Možemo biti sretni, kako sam predhodno pisao, kada imamo dovoljno za skroman život, porodica, posao, ali je važno i prijatelja imati. Međutim, i tu je potrebno biti oprezan kao i sa svim. Nikada ne treba bilo gdje i bilo kome iznositi sve iz svoga života, jer ne znaš šta nakon toga može biti. Bez obzira koliko ti neko bio prijatelj, znaj da svako u sebi sačuva svoj dio života, kako bi bio sretan, što je taj dio zadržao samo za sebe. Kaže se da je jednom neko dao beduinu dvadeset dirhema da mu sačuva ispričanu tajnu, a ovaj nakon nekog vremena vratio rekavši, kako čuvanje tajne zahtjeva, odlučnost, strpljenje i postojanost. Allah dž.š., nam poručuje : ,,O sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj.`` (Jusuf,5).
Ovo je Jakub a.s., kazao svome sinu Jusufu a.s., kada mu je ispričao svoj san. Dakle, ne trebamo svoj život predstavljati ili odavati drugima oko sebe, jer i u neznanju određena osoba može ti nanijeti štetu, jer može kako bi nekome ispričala određeni slučaj, koji se povezuje s tom osobom, navesti tebe i tako tvoj dio života više nije samo tvoj.
Dakle, temelji sreće zavise iskuljučivo od nas, kako ih postavimo i kako se odnosimo prema situacijama, svome stanju i drugim ljudima.
Šta bi bili uzroci naše sreće?
Pa i to zavisi od načina našeg života, ali evo recimo nekih.
1.Dobra naša djela koja činimo, jer Allah dž.š., nam se obrača riječima : ,,Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.`` ( En-Nahl, 97 )
2.Dobra žena, vrijedna, poštena, koja će biti i majka naše djece i koja nam donosi radost u životu, pa se kaže : ,,Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju.`` ( El-Furkan, 74 )
3.Halal i lijepa zarada, jer kroz hadise Poslanik a.s., nas uči da je Allah lijep i voli lijepo.
4.Dobra da kažemo čud i ljubav prema drugim ljudima. Allah dž.š., nam kaže : ,,I učinit će me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredit će mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem.`` ( Merjem, 31)
5.Nuzimanje duga i nepretjerivanje, e ovo je danas i najveći naš problem. Allah dž.š., nam kaže : ,,I oni koji, kada udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine.`` ( El-Furkan, 67 )
Naveo bih i jedan drugi ajet koji kaže : ,,Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu - da ne bi prekor zaslužio i bez ičega ostao.`` (El-Isra, 29 )

Dakle, kada sve ovo posložimo u životu, ima li razloga da budemo nesretni? Nema, jer pored što navedene stvari bivaju uzrok naše sreće, način života bude temelj naše sreće, rezultati bivaju zidovi naše sreće, a na sve to Allah dž.š., nam postavlja krov sreće kao nagradu, jer smo je stekli na halal način. Tako sagradismo našu kuću sreće.
03.02.2021.

RAZUMIJEVANJE LIJEPOG ŽIVOTA - ŠTA JE TO SREĆA U ŽIVOTU ?

                                                                       بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرحيم


Ovo je tema koja bi trebala zatvoriti jedan krug, koji su sačinjavale teme o iskušenjima, borbi sa šejtanom i na kraju sa samim sobom, te nam pojasniti u svemu tome, šta je ustvari smisao života i šta treba da nam bude sreća u životu, odnosno s čime trebamo biti sretni.
Kaže jedan mudri Englez : ,,Iako i u zatvoru iza krutih rešetaka, svoj pogled možeš usmjeriti ka nebeskim obzorjima, izvaditi cvijet i pomirisati ga, te se nasmiješiti. S druge strane, možeš biti u raskošnim vilama i sjediti u svili i kadifi, a biti nervozan i ljut na sve oko sebe.``
Ima li istine u ovim riječima? Naravno da ima, ma kako mi to sagledali. Koliko ima porodica, žive onako (što bi rekli samo da se jede i plate računi), a kada ih pogledaš, nasmijani, zadovoljni, vole se i izgledaju kao da sve živo imaju. Opet imaš bogataša, gdje je svađa, nejedinstvo, nervoza i prividna sreća. Navodio sam čime su bili iskušavani neki poznati ashabi, zatim kako su živjeli i izgledali neki islamski učenjaci, ali ne mogu a da ne navedem recimo još neke. Ahmed Ibn Hanbel, je recimo živio sretno iako je njegovo odijelo bilo poderano, pa ga on ručno zašivao. Imao je tri trošne sobe hdje je živio sa porodicom i često jeo samo hljeb sa maslinovim uljem, često postio i meso jeo jednom u mjesecu. S druge strane u njegovo vrijeme vladale su halife poput, Vasika, Mu`tesama i Mutevekkila, koji su imali nezapamčeno lijepe dvorove, s ukrasima od zlata i srebra, vodili najjače i najbrojnije vojske, a imali svakakvo oružje, te sve ostalo što su poželjeli. Ipak, zabilježeno je da su bili jako nesretni, depresivni, okruženi nemirom, brigom, stalnim metežom itd. U posljednjim trenucima svog života previjali su se od bolova, te iskazivali žaljenje zbog načina života.
Ranije sam navodio Šejhul - Islam Ibn Tejmije također veliki učenjak, koji nije imao porodicu, ali je bio sretan i zadovoljan iako je teško živio. Također, Ebu Zerr, r.a., živio je pod velikim šatorom i bavio se stočarstvom, bio je veseo i optimističan, za razliku od imučnijih, koji su bili puni briga, ponajviše oko toga koliko imetka imaju oni, za razliku od nekih još imučnijih.
Dakle, ne sastoji se sreća u tome da imaš mnogo novca, pa da ih trošiš, niti da kupuješ skuplje automobile, markiranu obuću i odjeću, svakakvu hranu, već je sreća kada si iskreno veseo, spokojan i razumiješ život, te kada si mirna srca i činiš dobro.
Iako je naš život se sveo na jurcanje, za kupovinom stanova ili kuća, kupovinom automobila, da li smo vratli dug nekome, da li ćeš imati za ratu kredita(ko je u kreditima), da li ćeš stići ovo ili ono, ipak postoji način da se sve to posloži i da život ne bude kao u nekom grču. Ne treba misliti da ćemo biti sretni i zadovoljni kada steknemo prostranu kuću ili stan, pokupujemo stvari ili odlazimo na putovanja, nakon kojih jedva sastavimo kraj s krajem (ali eto neka komšija vidi da sam i ja bio u Italiji, Austriji itd). Da vidjet će komšija, ali će slaboi te koji pogledati, kada budeš trebao novac za neke prioritete u životu. Kaže Allah dž.š.,: ,,I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao užitak raznim kategorijama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada Gospodara tvoga bolja je i vječna.`` ( Ta-Ha,131)
Dakle i sam Allah dž.š., nas poziva da ne budemo zaljubljenici nečega, što je prividno i prolazno, što više brige donosi nego sreće. Završit ću jednom izrekom, gdje se kaže. Nije sreća dvorac Abdul-Melika ibn Mervana, ni vojska Harun er-Rešida, ni riznice Karunove, sreća je ono malo što imaš u ruci i što ti je dovoljno za život. Sreća je skromnost i poniznost.
U Kur`anu se kaže : ,,Na licima njihovim prepoznat ćeš radost sretna života.`` ( El-Mutaffifun, 24 ).
29.01.2021.

OBRAČUN SA SAMIM SOBOM

                                                                   بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرحيم


Upredhodne dvije teme/posta mogli smo vidjeti kako to šejtan vrši napade na čovjeka i to sa svih frontova/strana, pa nam to dođe kao obračun sa šejtanom, koji napada našu tvđavu zvanu srce. Sada bi bilo logično da se nešto kaže o obračunu sa samim sobom, stoga ova tema i jeste o tome. Koliko nas uopće vodi brigu što se tiče obračuna sa samim sobom? Mislim da mali broj ljudi to radi.
Bilo bi jako lijepo da svako ima malu da kažemo svesku, pa da u nju bilježi koliko puta se obračunao sam sa sobom, svojom dušom, željama i strastima. U nju bi trebalo zapisivati sve svoje napredke ili greške.
Svako od nas bi trebao da se preispita i obračuna sa samim sobom, jer ne znamo kada ćemo napustiti ovaj svijet, a da nam ostane to što nismo rasčistili neke stvari.
Omer r.a., je rekao: ,,Preispitajte svoja djela prije nego što budete na Sudnjem danu preispitani i dušu uljepšajte za veliki obračun.``
Dakle, ovdje vidimo koliko se pažnje tome pridavalo oduvijek, a treba znati da je hazreti Omera r.a., krasila ta osobina samoobračuna i bio je prepoznatljiv po tome.
Mi trebamo, kao prvo posvetiti se sebi i svome vremenu, kao i djelima.  Kako i na što trošimo svoje vrijeme itekako je važno. Allah dž.š., nam u suri Al-`Asr kaže: ,,Tako mi vremena, - čovjek je doista na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju, i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.`` ( Al-`Asr)
Jedna ovako mala i na prvi pogled za naučiti lahka sure, govori ipak puno. Dakle, govori nam koliko je vrijeme bez obzira kojeg tipa (da li se misli na vrijeme na satu, vrijeme dan-noć ili godišnje doba) ustvari nešto jako važno i nešto što dođe i prođe, a ne čeka čovjeka. Pa nas upučuje na to koliko je čovjek na gubitku, baveći se nevažnim stvarima i stvarima koje donesu više štete nego koristi. Dalje nas usmjerava, ko zato jeste na dobitku. Pa evo kada se već vrijeme spominje, koliko mi izdvajamo vremena za obračun sa samim sobom recimo šta smo trebali uraditi, a nismo ili šta smo napravili, a da sada vidimo da je loše i da to u budućnosti ne treba više? Zato je jako važno preispitati se često, prije nego , kao što hazreti Omer r.a., kaže to bude kasno na dunjaluku.Za kraj, možemo navesti jedan zaključak, koji čak ima bliskost sa ajetima sure Asr, a taj zaključak će se sastojati iz tri greške koje svakodnevno u životu ponavljamo. Prva je da gubimo vrijeme u bespotrebnim stvarima. Druga je da pričamo o stvarima koje nas se ne tiču. Mi treba da se klonimo onoga što nas se ne tiče. Kao treća, možemo slobodno reći, jeste to da se interesujemo za beznačajne stvari poput slušanja glasina i ogovaranja, a sve nas to zaustavlja u činjenju stvari koje nam donose veliku nagradu ili kako se u suri Asr kaže ,,samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine....,,
Da nam Allah dž.š., podari da na ispravan način razmišljamo i pristupamo svim životnim situacijama i da vrijeme što više trošimo u halalu, jer Poslanik a.s., nam je kroz hadis poručio, da ćemo za četiri stvari posebno biti pitani, a da bi se podsjetili koje, reći ću ovako:
-za život, u šta smo ga potrošili
-za mladost, kako smo je proveli
-za imetak, kako smo ga stekli i u što smo ga potrošili
-za znanje, da li je po njemu postupano i rađeno.

Noviji postovi | Stariji postovi

TRAGANJE24 - ISLAMSKI BLOG


ODABRANA RUBRIKA


*** IZDVOJENI POSTOVI /arhiva/ ***
OBRAČUN SA SAMIM SOBOM !! - 29.01.2021.

STRANE S KOJIH NAM ŠEJTAN PRILAZI !! - 25.01.2021.

IBLISOVO OBEĆANJE DATO ALLAHU DŽ.Š!!! - 22.01.2021.

KADA ČOVJEKOV IMAN OSLABI, STRAST ZA VATROM POHRLI 2. DIO - ,,I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju bio poželio, da od Gospodara svoga nije opomenu ugledao....'' (Jusuf, 24) - 14.01.2021.

KADA ČOVJEKOV IMAN OSLABI, STRAST ZA VATROM POHRLI 1. DIO - ,,I poče ga na grijeh navoditi ona u čijoj je kući bio, pa zaključa sva vrata i reče:Hodi! Sačuvaj Bože-uzviknu on !!.....'' (Jusuf, 23-24) - 11.01.2021.

KAKO SE SAČUVATI OD STRASTI ? - 08.01.2021.

POUČNA PRIČA KAKO SE POSTIŽE DUNJALUČKO I AHIRETSKO BOGTSTVO ? - 06.01.2021.

KAKO SE ODNOSITI PREMA ISKUŠENJU ? - 04.01.2021.

BOGATSTVO I LJEPOTA SE OGLEDAJU U ALLAHOVOJ UPUTI, A SIROMAŠTVO U ŽIVLJENJU U ZABLUDI ! - 02.01.2021.

DECEMBAR 2020
MUSAFIRI BLOGAVRIJEME

MOJI FAVORITI
titolitarizam
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Uvijek sluga nikad Gospodar
Trijumf Istine
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
Veliki Papak
KRIMINAL U VLASTI
Princ of Perversia
Otkrit ću ti tajnu...
Bosna preko Oceana
Imagine.
random
Pozor: Jasan stav!
dnevnik jedne kurtizane
~Ružica si bila, sada više nisi
više...

BROJAČ POSJETA
1360

Powered by Blogger.ba