TRAGANJE24 - ISLAMSKI BLOG

22.01.2021.

IBLISOVO OBEĆANJE DATO ALLAHU DŽ.Š!!!

                                                                 بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرحيم


Nakon nekoliko dana pauze (zbog privatnih obaveza), ponovo sam Allahovim dopuštenjem tu. Dakle, predhodni postovi su bili općenito vezani za način ljudskog razmišljanja o situacijama u kojima se nalazi, ljudskog shvatanja o tome šta nam i kako dunjalučke potrebe znače i čemu se znamo prepustiti (STRAST) pa uništiti svoj život. Sve to o čemu razmišljamo, a izaziva u nama smutnju, prezir, ljubomoru i slično, dolazi od šejtana, a on je naš največi neprijatelj. Zato ću u ove dvije teme predstaviti, u (prvoj) kako nam to prijeti, zatim u (drugoj), kako nam prilazi i šta radi, ali evo u prvoj ću navesti Iblisovo obećanje dato Allahu dž.š.
,,E zato što si odredio pa sam u zabludu pao'' – reče – ,,kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati, pa ću im i sprijeda i straga i zdesna i s lijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti.'' (El-A`raf 16-17)
Ovdje se misli na Iblisovo obećanje dato Allahu dž.š., šta će sve činiti da čovjeka odvrati od Pravog puta.
Allah dž.š., nas obavještava da je Iblis nakon što mu je udovoljeno da se njegovo hapšenje odgodi i nakon što je postao siguran u to počeo s prepirkom i odmetništvom pa je rekao: ,,e zato što si odredio pa sam u zabludu pao,, – reče - ,,kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati,, a to bi se moglo obrazložiti da je rekao kao što si ti mene odveo u zabludu, isto ću tako ja presretati Tvoje robove iz potomstva ovog čovjeka zbog koga si me prokleo (misli se na Adema a.s.). Kao što znamo Pravi put je sve ono što nam se propisuje u Kur`anu, od učenja Kur`ana, obavljanja namaza, posta i svega onog što nam Allah dž.š., propisuje da činimo kako bismo Njegovo zadovoljstvo stekli. Dalje se kaže: ,,pa ću im sprijeda i straga,, tj. dolazit će im sa svih strana, kako bi ih odvratio od puteva pokornosti., nabrajajući im razne vrste zablude sve dok ih ne odvede u grijeh. Ovdje se misli da šejtan čovjeku predstavi neke novotarije da izgledaju kao dobra djela, a njihova stvarnost je grijeh, pa on čini grijehe i uopće se ne kaje zbog njih, kao što mu je šejtan to uljepšao. Ibn Džerir da se pod ovim prilaskom sprijeda i sa zada misli na puteve dobra i puteve zla. Od puteva dobra ih odvrača, a na puteve zla ih navraća. Ovaj drugi ajet završava se riječima: ,,I Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti,, - tj. neće vjerovati.
Ove Iblisove riječi proistekle su iz njegovog mišljenja, ali su one pogodile stvarno stanje.
Zato se u hadisu traži zaštita od uticaja šejtana sa svih strana čovjeka. Prenosi se od Ibn Abbasa r.a., da je Poslanik a.s., rekao: ,,Allahu dragi, ja od Tebe tražim oprost i spas u svojoj vjeri i svom životu u svojoj porodici i imetku. Allahu dragi, pokrij moje sramote, ublaži moje strahote i sačuvaj me ispred, iza, zdesna, slijeva i odozgo. A Tebi se o Allahu utičem da budem ugrožen ispod mene.'' (Buharija) - ,,ispod mene,, se misli da u zemlju propadnem. Iz  dva kur`anska ajeta navedena na početku, možemo vidjeti, kao prvo da je Iblis izgubio rat u svome srcu, pa onda i sam Džennet, kriveći čovjeka, a pripisujući Allahu dž.š., pa u ovom prvom ajetu šejtan obećaje da će presretati ljude na Allahovom pravom putu tj. siratu`l – mustekim i odvoditi ih na stranputice. Prema tome nije dovoljno da čovjek samo bude na pravom putu, već da kroći i da cijelo vrijeme ide Pravim putem. U drugom ajetu, šejtan navodi strane ili frontove odakle će prilaziti čovjeku, a Allahovom odredbom u narednoj temi ću navesti koje su to strane, šta one znače i kako će prilaziti čovjeku. Ja molim Allaha dž.š., da nas zaštiti od šejtanovih prilazaka s bilo koje strane, od njegovog došaptavanja ili bilo kojeg uplitanja u naše živote.
TRAGANJE24 - ISLAMSKI BLOG


ODABRANA RUBRIKA


*** IZDVOJENI POSTOVI /arhiva/ ***
OBRAČUN SA SAMIM SOBOM !! - 29.01.2021.

STRANE S KOJIH NAM ŠEJTAN PRILAZI !! - 25.01.2021.

IBLISOVO OBEĆANJE DATO ALLAHU DŽ.Š!!! - 22.01.2021.

KADA ČOVJEKOV IMAN OSLABI, STRAST ZA VATROM POHRLI 2. DIO - ,,I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju bio poželio, da od Gospodara svoga nije opomenu ugledao....'' (Jusuf, 24) - 14.01.2021.

KADA ČOVJEKOV IMAN OSLABI, STRAST ZA VATROM POHRLI 1. DIO - ,,I poče ga na grijeh navoditi ona u čijoj je kući bio, pa zaključa sva vrata i reče:Hodi! Sačuvaj Bože-uzviknu on !!.....'' (Jusuf, 23-24) - 11.01.2021.

KAKO SE SAČUVATI OD STRASTI ? - 08.01.2021.

POUČNA PRIČA KAKO SE POSTIŽE DUNJALUČKO I AHIRETSKO BOGTSTVO ? - 06.01.2021.

KAKO SE ODNOSITI PREMA ISKUŠENJU ? - 04.01.2021.

BOGATSTVO I LJEPOTA SE OGLEDAJU U ALLAHOVOJ UPUTI, A SIROMAŠTVO U ŽIVLJENJU U ZABLUDI ! - 02.01.2021.

DECEMBAR 2020
MUSAFIRI BLOGAVRIJEME

MOJI FAVORITI
titolitarizam
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Uvijek sluga nikad Gospodar
Trijumf Istine
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
Veliki Papak
KRIMINAL U VLASTI
Princ of Perversia
Otkrit ću ti tajnu...
Bosna preko Oceana
Imagine.
random
Pozor: Jasan stav!
dnevnik jedne kurtizane
~Ružica si bila, sada više nisi
više...

BROJAČ POSJETA
1360

Powered by Blogger.ba