TRAGANJE24 - ISLAMSKI BLOG

30.12.2020.

ZAŠTO JEDNI IMAJU ,,SVE,, ŠTO POŽELE, DOK DRUGI JEDVA SASTAVLJAJU KRAJ S KRAJEM ?

                                          بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرحيم


Predhoda tema je bila o tome koliko zahvalni Allahu dž.š., trebamo biti na onome što nam daje, a ovdje ćemo opisati kako to izgleda u životu.
U ovoj temi ću pisati dakle o nečem što ljude dovodi na razmišljanje koje sam naveo u naslovu, kao  o nečem što je često kod čovjeka prisutno, a prisutna je i uvijek dok gledamo u druge oko sebe.
Prije nego što navedem zašto je kod jednih ljudi životna situacija kako se u narodu kaže ,,med i mlijeko,, dok je kod drugih kako često vole reći užas (umjesto elhamdilillah, da nas Allah sačuva goreg), treba znati dvije stvari.
Kao prva jeste to, da je Allah dž.š., vlasnik cijelog imetka i On upravlja sa svime, onako kako hoće, a čovjek kojeg je On stvorio nema pravo na bilo šta, bez Njegove dozvole, jer čovjek kao stvorenje, Allahu dž.š., nije dao ništa, pa da bi se pojavio s tvrdnjom da ima pravo na nešto.
Druga stvar jeste ta da Allah dž.š., ponekad čovjeka iskušava u bilo čemu kada i koliko On hoće. Iza svega tog je neka mudrost, zašto nas je nešto snašlo, bilo ono dobro ili teško za nas. Ali treba znati da Allah dž.š., često iskušava one robove koje mnogo voli.
Svako od nas treba znati, da nas je Allah dž.š., iz ničega stvorio i dao nam mnogobrojne blagodati.
Koje su to blagodati : imamo vid, a neko je slijep, imamo vodu da pijemo i nešto jedemo, s druge strane imamo ljude koji nemaju ni hrane ni vode, imamo porodicu i zdravlje, kod drugih toga nema itd...Dakle, ovo su samo neke od njih i opet dosta nas ni na tome nije zahvalno. Allah dž.š., u Kur`anu kaže: ,,Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.’’ (Ibrahim, 7.), što znači da nezahvalnošću možemo ostati i bez onoga što imamo.
Ne treba stvarati mišljenje da je bogatstvo i raskoš nekih ljudi, dokaz da ih Allah više voli od drugih, jer ako pogledamo Enesov r.a., brat Bera r.a., niti je imao šta da jede kako treba niti gdje da spava kako treba, već je imao samo toliko da ne umre ili recimo halifa Omer r.a., je bio na takvoj poziciji da je mogao uživati u bogatstvu, a uzimao je samo onoliko da može preživjeti. Zar neko misli da ih Allah dž.š., nije volio ?
Allah dž.š., često zna jednim ljudima dati bogatstvo (skupe automobile, vile, putovanja itd.), ali zbog njihovog svakakog života biva im Njegova milost uskračena na Ahiretu, dok drugima podari skromniji život, pa oni budu i na tome zahvalni, ali ih zato bogatstvo čeka na Ahiretu neizmjerno.
Pored toga, bogatstvo i imetak ne treba smatrati apsolutnim dobrom i korišću. Allahovo dž.š., davanje ili nedavanje je dobro, hajr ili korist. Jer ako smo mi kao ljudi dobri i iskoristimo ono što nam bude dato u dobre svrhe, ono je za nas dobro, a ako ne iskoristimo, nema tu sigurno dobra bez obzira što smo mi smatrali da jeste, jer Allah dž.š., nam daje ono što je najbolje za nas, ali mi to ne znamo, kao što se u Kur`anu kaže: ,,
Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate!” (El-Bekara, 216).
28.12.2020.

ZAŠTO JE VAŽNO BITI ZADOVOLJAN SA ONIM ŠTO NAM JE PROPISAO ALLAH DŽ.Š. ?

                                                                       بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرحي


Odgovor na pitanje u samom naslovu ove teme, možemo dati vrlo jednostavan, a to je da je najvažnije da budemo zadovoljni sa onim što nam je Allah dao (propisao), poput imetka, tijela, izgleda, djece, kuće, što smo sposobni itd, jer smo isto tako mogli biti bez svega navedenog. Ne trebamo gledati, što nemamo i ono, što neki naš komšija ima. U predhodnim temama, već sam pisao o našem odnosu prema Allahu dž.š.
Čovjek mora pokazati ono osnovno, a to je imam to i to i elhamdulillah, na ovome što imam, a Allah dž.š., kada mi otvori puteve za još nešto dodatno pokušat ću to iskoristiti, bez da nekome nanesem štetu u svome nastojanju. Jer naravno ne trebamo reći imam to i to i dosta meni, ako već postoji prilika da na dozvoljen način steknemo još ponešto (dodatno obrazovanje, bolji posao itd), ali da pri tome ne naštetimo drugima i da ne zaboravimo na Allaha dž.š., jer u Kur`anu nam Allah dž.š., kaže: ,,Ono što ti dajem uzmi i zahvalan budi!" ( El - E`raf, 144 ).
Možemo biti zadovoljni i onim što nemamo, jer nikada ne znamo šta bi nam to u suštini donijelo u životu, sreću ili tugu, jer imati toliko stvari ovodunjalučkih u svome životu, ne znači i biti sretan.
Smisao života ne treba da bude utrka, nagomilovanje obaveza, kupovina što skupljih stvari i truditi se da imamo što više novca, jer se kaže : Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete, sve dok grobove ne naselite.A ne valja tako, saznaćete svakako! ( At - Takatur, 1-4 ).
Dakle, to nije istinska sreća, niti smisao života, jer od materijalnih stvari ništa sa sobom nećemo ponijeti, a može nam biti čak presudno u negativnom smislu na dan polaganja računa.
Također, moramo biti zadovoljni i stanjem u životu, kada uzmemo u obzir način kojim živimo, pa razmislimo koliko nismo iskreno predani Allahu dž.š., a koliko nam On opet svojom Milošću daje.
Moramo biti zadovoljni i svojim izgledom fizičkim, jer možemo biti i u gorem stanju nego nam se čini. Sada ću navesti primjere, ljudi koji su sa svim bili zadovoljni, a radi se o iskrenim Allahovim robovima, a s druge strane i velikanima islamskog znanja.
O hazreti Omeru, hazreti Osmanu i ostalima znamo zaista mnogo, ali ima sigurno onih za koje nismo imali prilike čuti.
Ata ibn Rebbah najpoznatiji učenjak svoga doba, bio je crni rob, malog nosa, paralizovan i bez kose. Zatim, El - Ahnef ibn Kajs, najdarežljiviji Arap ikada, a bio je mršav, poguren, hrom i nemoćan. Navest ću još El - Eameš, jedan od najboljih stručnjaka na svijetu iz oblasti hadisa, bio je potomak robova, slabog vida, poderane odjeće, slabijeg izgleda i još slabijeg doma i opet Allahu zahvalni.
Što se tiče zvanja (zanimanja), znamo čime su se bavili i vjerovjesnici i poslanici, od samog Muhammeda a.s., zatim Davuda a.s., koji je bio kovač, Zekerija a.s., bio je stolar, Idris a.s., krojač itd...a bili su najodabraniji ljudi.
Budmi Allahu zahvalni na dunjalučkim stvarima i molimo za Ahiretske više, jer ovodunjalučke su privremene i ostaju iza nas.


25.12.2020.

KADA NEŠTO TRAŽIŠ, TRAŽI OD ALLAHA, A KADA MOLIŠ ZA POMOĆ MOLI JE OD ALLAHA DŽ.Š.

                                             بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرحي


Ova tema je usko povezana sa predhodnom temom, jer sam u njoj govorio koliko je važno vjerovati Allahu dž.š., a sada bih trebali znati da se samo Njemu obraćamo za bilo šta da nam treba.
Smiješno je da tražimo zaštitu od ljudi recimo za bilo koji problem, a ti isti ljudi nisu u mogućnosti ni sebi pomoći. Onaj koji može otkloniti bilo koji problem, i Onaj koji ne traži da mu se vrati usluga jeste samo Allah dž.š.,.
Međutim, moramo biti iskreni u svojim dovama i realni u onome što kroz dovu tražimo. Trebamo biti iskreni i vjerovati da nam Allah dž.š., daje ono što je najbolje za nas i u vremenu kada je to isto najbolje za nas.
Ne može niti jedan čovjek znati šta je zaista dobro za nas, sve se zasniva na pretpostavci i nekom prividnom rješenju. U Kur`anu se kaže na više mjesta o tome koliko se Allahu za bilo šta čovjek treba obraćati, a ne direktno drugoj osobi koja je također u potrebi za Allahovoj pomoći, kao što se i ovdje kaže: ,,Oni kojima se oni mole, sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti i nadaju se milosti Njegovoj i plaše se kazne Njegove.....'' (El-Isra, 57)
Dakle, ovaj Kur`anski ajet nam jasno govori koliko je čovjek u konstantnoj potrebi za obraćanjem Allahu dž.š., i potrebi da nam On pomogne. Neshvatljivo je da čovjek koji je musliman, da u bilo kojoj situaciji posumlja da će mu prije pomoći neko drugi nego Allah dž.š., kada se zna da i taj drugi i kada pomogne, pomogao je zahvaljujući Allahu dž.š., što je odredio da to tako bude. Ako znamo da je Allah dž.š., Gospodar svega, ćemu onda strah ili ne povjerenje prema Njemu. U kur`anu se kaže: ,,Upitaj : ,Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo i sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo i ko upravlja svime? Allah! – reći će oni.'' (Junus, 31) Zato kada ovo znamo treba znati i da je dova vid čovjekove komunikacije sa Allahom dž.š., ali kao što sam i ranije pisao u postovima o dovi, ona treba biti iskrena i da dolazi iz srca. Ljudi danas za pomoć su skloni prisegnuti i za gatarima, sihirbazima ili odlascima na turbeta pa traže od NEKOG ??? neku pomoć. Ovdje se postavljaju dvije stvari, a to je širk i nepovjerenje, a Allah dž.š., nam poručuje : ,,Zar može postojati sumnja u Boga, Stvoritelja nebesa i zemlje.'' (Ibrahim, 10) Čovjek je kao jedno slabašno biće u čestoj potrebi za pomoći, ali i ta potreba treba da zaista bude onda kada se ne vidi nikakav izlaz iz trenutne situacije. Postavlja se pitanje, da li čovjek pored toliko ubjedljivih, jasnih i direktnih kur`anskih ajeta i dalje može vjerovati nekim sumnjivim ljudima više nego se oslonuti na Allaha dž.š., iako je on stvorio i jedne i druge? Čovjek može pomoći drugom čovjeku...u poslu...ljubavi...finansijski...itd...ali sva ta pomoć ima nekoga ko određuje da li će do nje doći ili ne, a i to je sve privremeno i neodređeno, dok trajna pomoć...riješenje problema i bilo čega drugog pripada samo Allahu dž.š. Moramo biti iskreni u upučivanju dova, vjerovanju Allahu dž., imati povjerenje u Njega, biti iskreni u činjenju dobrih dijela te biti iskreni u svome obavljanju namaza. Završavam kur`anskim ajetom gdje se kaže : ,,Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja, ako ga prati sreća, on je smiren, a ako ga zapadne i najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je uistinu očiti gubitak.'' (El-Hadždž, 11)
23.12.2020.

MI VJERUJEMO U ALLAHA, ALI MNOGI NE VJERUJU ALLAHU !

                                                                     بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرحيم


Zašto sam baš ovaj naziv teme odabrao ?
Zato što smatram da je ovakav naziv najprikladniji aktuelnom stanju među ljudima. Mnogi ljudi zaista vjeruju u Allaha dž.š., ali ne mogu se oteti utisku da ne vjeruju Njemu, jer kroz priče i druženja, te slušajući putem raznih emitera, može se zaključiti, ako pažljivo slušamo da ljudi kažu : ,,Ma teško se živi ali ima Allah on sve to vidi, pa će se naći neki dobar insan koji će pomoći i zahvaljujući njemu bolje će mi stanje biti.''
Svi smo mi ovakvu rečenici ili slične čuli nekoliko puta u životu i ovdje vidimo da čovjek povjeruje u Allahovo postojanje, pa onda da će mu pomoći neko drugi, a ustvari sve se dešava Allahovom voljom i Njegovim davanjem, pa samim tim i taj neko što pomaže to radi Allahovom voljom. Dakle mora svaki čovjek vjernik, vjerovati da ono što nam Allah dž.š., kroz Kur`an poručuje bilo da će nas nagraditi ili kazniti da je to istina. Ljudi su dosta ne strpljivi po pitanju određenih stvari, pa kažu, da je Allah htio meni dati to i to dao bi do sada. Čovjek dakle, očekuje da dobije odmah šta god da zatraži ili da to bude što prije, ne razmišljajući da to možda nije dobro za njega iako mu se to samo čini.
Mnoštvo je sličnih primjera, ali naš iman, naše dove, naše očekivanje neće biti potpuno, sve dok mi ne budemo upotpunili vjerovanje u Allaha dž.š., i imali povjerenje u Njega. Pogledajmo samo stvaranje recimo cjelokupnog kosmičkog zdanja, učvrščivanje njegovog postojanog svoda, razastiranje njegovog širokog prostranstva te njegovo prilagođavanje za život. Isto onako, kako je svijetu potreban njegov Gospodar tako mu je On neophodan i da bi mogao opstati i održavati iz trena u tren. Ne može se naći ni jedan jedini atom ni na zemlji ni na nebesima, koji postoji samostalno sam po sebi. Naprotiv postojanje svijeta njegova egzistencija darovana mu je od Allaha dž.š., i ukoliko bi On Prestao da mu je daje svijet bi propao i nestao. Također, ako pogledamo zemlju po kojoj hodamo, logično je zaključiti da se ona ne drži sama od sebe, ona nas čak ni ne osjeća, niti ona stvara žitarice niti voće iz nje niće, jer kako će stvarati kada je i ona sama mrtva. Allah dž.š., je taj koji daje u upravlja svim što znamo i ne znamo i jedini je On kadar to učiniti. Osnovna razlika između našeg postojanja i Njegovog je ta što Njegovo postojanje, je sastavni dio Njegova Bića. Dok mi ? Mi u suštini nikada nismo imali ništa svoje. Sve nam je podareno, sve blagodati su nam date. Dakle, sve su nam BLAGODATI DATE, OD STRANE ALLAHA DŽ.Š., (velikim slovima pišem da se to bolje upamti). Moramo biti svijesni da Allah dž.š., uistinu postoji, i ako vjerujemo u to onda moramo vjerovati Njemu, jer jedno bez drugog nikako ne može. Ako Allah dž.š., za nešto kaže da će biti, ono će i biti,kao što nam u Kur`anu kaže : ,,A kada On nešto hoće, On samo kaže: Budi! - i ono bude." ( Ja-Sin, 82 ), ali mi ne možemo znati kada. Sve što sam naveo u postu, jasno nam govori ne samo o Njegovom postojanju, več i o djelovanju, što opet znači da ne smijemo sumnjati u Njega. Završit ću kur`anskim ajetom koji glasi : ,,Milost koju Allah podari ljudima-niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati – niko ne može, poslije Njega dati, On je Silan i Mudar. (Fatir, 2)
Ovaj ajet nam jasno poručuje da je samo On taj koji postoji...postojat će...i Jedini koji nam daje ili oduzima nafaku...shodno našim postupcima kroz život.
21.12.2020.

KOJE SU ALLAHOVE KARAKTERISTIKE I ŠTA JE NJEGOVA BIT ?

                                                                     بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرحيم

                                                               
Nakon što sam u prvoj temi ukratko rastavio dva terimina koja su u suštini različiti (iako mnogo ljudi misli da je to jedno te isto) sada ću navesti šta je to bit Allaha džš., u odnosu na ono što je On stvorio.
Dakle, Allah dž.š., je u potupnosti drugačiji od stvorenja koja je stvorio, od svijetova koja postoje, od vremena i prostora koja su ograničena, dok je Allah dž.š., u svemu neograničen.
Međutim, čovjek je takav da uvijek razmišlja ili sanja o stvarima koje su često njemu nedokučive, pa tako i o postojanju ili razlogu postojanja Allaha dž.š.. Čovjek često ne shvata da je Allah dž.š., iznad svega, pa tako i iznad čovjekovog razmišljanja i znanja. Čovjek je ograničen vidom, sluhom, mirisom znanjem i svim drugim osobinama koje posjeduje, dok je Allah dž.š., kao njegov Gospodar taj, koji sve vidi i čuje šta  koje biće na zemlji radi, ma gdje se ono nalazilo. Upravo kako i sam Allah dž.š., kaže u Kur`anu : ,,Niko nije kao On! On sve vidi i sve čuje." ( Eš-Šura, 11).
Mi kao ljudi još nismo upoznali kako treba ni oblast Antarktika, nismo istražili ni ogromne šume i život u njima, kao i mnogo drugih stvari, koje se nalaze oko nas, ali nastojimo istražiti Allahovo postojanje, njegovu bit i slično.
Trebamo znati, da danas ono što čujemo u raznim javnim (novinama, portalima, društvenim mrežama itd) o izgledu ili biti Allaha dž.š., slikovito predstavljeno, jeste obična laž. Mi moramo slijediti učenje Poslanika a.s., i u to treba vjerovati. Spoznaja i upoznavanje Allaha dž.š., ima svoj način i put, a svako drugo istraživanje, navođenje ili slikovito predstavljanje, jeste zabluda, a obzirom da težimo nakon dunjaluka da budemo stanovnici Dženneta, ne trebamo se baviti stvarima koje nas mogu odvesti do Džehennema. Budimo zahvalni na onome što imamo i zahvaljujmo svome Gospodaru, a ne stavljati iznad Njega, nekakve direktore, prijatelje itd., jer Gospodar naš ako odredi da se neko u nekoj situaciji zauzme za nas i zauzet će se. Zato se Allahu.dž.š., trebamo obračati, zahvaljivati i veličati, jer je iznad svega što postoji. Evo kako poznati njemački književnik Goethe lijepo kaže: ,,Tebe spominju sa hiljadu i jednim imenom, o, Ti, koji postojiš, a nevidljiv si! Ne sa hiljadu, već sa hiljadama imena da Te spominjem, opet Te ne mogu veličati kako treba-jer Ti si iznad svakog opisa !
Dakle, Allah dž.š., svoje postojanje i neophodnost Svoga postojanja prikazuje u vanjskom (pojavnom svijetu) i u unutrašnjem (čovjekovom svijetu) u uzdignuću srca i duše.
Mogao bih zaista navesti mnogo primjera na ovu temu, kao recimo može li se objasniti izgled Allaha dž.š.,, ali suština bi bila ista, pa stoga čemu se baviti nedokučivim stvarima, pored toliko važnih. Zato ću ovu temu završiti Kur'anskim ajetom : ,,On je Onaj koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio; On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta sa neba silazi i šta se prema njemu diže, On je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi." ( El-Hadid, 4 ).

21.12.2020.

TERMIN ALLAH IME VEĆU VRIJEDNOST OD TERMINA BOG !

Evo kao što sam već najavio u predhodnom postu, ovaj blog od sada će biti preimenovan u islamski blog. Interesantno, ovo je moje treče vođenje bloga i svaki put se opredijelim na vjerski. Ali, nadam se da će se mnogi okoristiti onim o čemu budem pisao, a nastojat ću da to ne budu klasične teme, koje možemo čitati, na nekim portalima, već nešto drugačijeg tipa. Pa evo i prve od njih, gdje ću nastojati prikazati razliku između navedena dva termina. Prva tema će biti dosta kraća od narednih, jer u ovom postu želim na početku samo pojasniti razliku između ova dva termina, a u narednim ću govoriti općenito o svakoj temi koja bude u naslovu.

                                               بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرحيم

Dakle, u ovoj prvoj temi vidjet ćemo koja je razlika u korištenju termina Allah i Bog, te šta znači jedno, a šta drugo?
Kao što je poznato od davnina su postojali ljudi koji su vjerovali u nešto, čemu su se molili i klanjali, smatrajući to ,,nešto,, kao Božansko, pa odatle riječ iz arapskog jezika ILAH, zatim u francuskom ,,DIJO,, a recimo u perzijskom ,,HODA,,.
Međutim, niti jedno to ime neupotpunjuje ime Uzvišenog Gospodara. Zato što kada spomenemo Allah dž.š., to ime nam jasno daje predstavu da ono u sebi sadrži sva Njegova imena, Njegovu moć i Njegovo prisustvo u svim situacijama našeg života.
Termin ili riječ Allah, mnoge asocira na Najuzvišenijeg, Stvoritelja, Opskrbitelja, nekoga koje iznad svih, a da je to tako, možemo jasno vidjeti i od strane krščana, koji se suzdržavaju ako treba nešto negativno protiv Allaha dž.š., reći ili napisati, ili ako to odluče uraditi, onda nastoje što žeščim riječnikom, što opet samo po sebi znači koliko ga smatraju iznad svega i svih drugih. Dakle, Allah nas asocira na nekoga ko se obožava, voli, smatra Stvoriteljem i na kraju kome padamo na sedždu (klanjamo).
Kada negdje upotrijebimo riječ ,,bog,, samim time, mi nismo jasno rekli na kojeg mislimo, jer ako Grcima spomenemo, njima na pamet pada Zeus, Egipčani bi se mogli sjetiti bika Apisa i tako u nedogled.
Ako pogledamo i u Kur`anu, kada se Allah dž.š., obrača ljudima koji skrenu sa Pravog puta, to obračanje bude na način da kaže: ,,Zar vi pored Mene drugog boga obožavate...zar se drugom bogu klanjate, vaša božanstva itd.`` (znači navodi nekoga, ko je ispod njega i ko praktično ne postoji ka vid obožavanja).
Korištenjem riječi ,,bog,, dolazimo do spoznaje da ta riječ ima više značenja, odnosno da se koristi za općenita božanstva u različitim narodima, dok je Allah samo sa jednim značenjem.
Allah je lično ime Uzvišenog Gospodara i zato izgovaramo ,,LA ILAHE ILLALLAH,, ( nema drugog boga mimo Allaha), dok se ne može koristiti za poređenje sa samim sobom, jer bi bilo ,,LA ALLAHE ILLALLAH,, ( nema drugog Allaha, mimo Allaha), što je neupotrebljivo.
Treba praktikovati i koristiti također riječ ,,mimo,, Allaha, jer s tom riječi se jasno ističe da ništa ne postoji više, dok sa riječi ,,osim,, dakle samo po sebi može značiti da ipak nešto još postoji.
Također, u današnjem vremenu kada neko i upotrijebi samo riječ ,,Bog,, nema potrebe odmah na njega s kritikama, već treba sagledati njegovu namjeru, pa ako općenito misli samo na Allaha lijepo ga posavjetovati tako da ne bude uvrijeđen.
19.12.2020.

OBAVIJEST !!!

Koristim priliku da obavijestim sve one koji prate moj blog, da od prekosutra, tj. ponedjeljka moj blog će poprimiti iz temelja drugi izgled sa drugom tematikom. Naime, obzirom na moje zvanje /profesor islamske vjeronauke-hafiz/ odlućio sam na osnovu mnogo dobijenih e-mailova, kao i nagovora nekih blogera da se ponovo vratim pisanju vjerskog /islamskog/ bloga. Teme ću pisati malo drugačijim načinom, kako bi svi mogli shvatiti o čemu konkretno govorim, a nastojat ću da teme budu kratke, ali poučne i kvalitetne. Također, moje teme neće biti one standardne koje imate priliku čitati na nekim web portalima. Nadam se da će vam se svidjeti, a za neka određena pitamja bit ću dostupan.

18.12.2020.

NA KOJI NAČIN PROIZVOĐAČI ŠTITE SVOJE GMO PROIZVODE, A FARMACEUTSKE KOMPANIJE SVOJE VAKCINE ??

Predhodni postovi bili su posvečeni vakcinama i GMO proizvodima, odnosno njihovim proizvođačima. Sada ću kroz ono s čime sam upoznat ukratko predstaviti, kako i na koji način i kompanije štite, ono što cijeli svijet sve više uočava da je štetno.
Dakle, pogledajmo sada kako to rade Monsanto i Bayer biljkama ili povrću koje mi jedemo, da bi ono dobilo što ,,bolji,, izgled.
Znači ako uzmemo da se za jednu vrstu povrća ili voća spaja životinjski DNA sa bakterijskim vektorom, te ih umetnemo u gen biljke, dobijamo jedno opće narušavanje rada i rasta biljke, a samim time omogučava prezasičenost herbicidom Roundup koji je toliko toksičan, da nam remeti cijeli sistem u tijelu, a postepeno uništava crijeva.
Inače herbicid koji se raspršuje u rastućim količinama, je endokrini disruptor koji je povezan s pretilošću, bolestima jetre, urođenim manama, autizmom i rakom. Ovo istraživanje toksičnih mehanizama je prosvjetljujuće. Otkriveno je da BT toksini u GMO kukuruzu probuše crijevne stanice i protječu u tkivo fetusa.
Mnoštvo je primjer o štetnosti GMO-a, ali kompanije tipa Monsanto i Bayer uživaju ogroman ugled i jednostavno nemoguče je dobiti spor protiv njih, jer stručnjaci koji predsjedavaju regulatornim agencijama, kao što su FDA i CDC-a često dolaze iz korporacija koje kasnije reguliraju.
Također, Monsanto zakon o zaštiti’ je osmišljen kako bi pružio pravni imunitet za GM tehnologije, tako da ih građani ne mogu tužiti na temelju štete izazvane sekundarnim izlaganjem GM hrani. Na ovaj način, velike korporacije su zaštićene više no poljoprivrednici i građani.
Isti je slučaj kada su u pitanju vakcine.
Farmaceutske kompanije i liječnici misle da mogu nadmudriti imunološki sustav koji se razvio da može koegzistirati s mikrobima, pripremljen i obrazovan prema njima. Ratujemo sa zaraznim bolestima, a kao posljedica toga, naš strah i zloba prema bakterijama i virusima doveli su nas do prilagođavanja i mijenjanja našeg imunološkog sustava s patogenima koje unosimo u tijelo preko mišića, u pratnji otrovnih aditiva koji paraliziraju naš imunološki sustav i uzrokuju upale.
Konstantno nas ,,bombarduju,, kako nas vakcine štite od raznih bolesti, a nikada nisu ispitana ni vakcine ni njihovi aditivi (pomoćna sredstva), koji uključuju poznate toksine, aluminij, živu, formaldehid i polisorbat 80 do te mjere da bi imali sigurnost u onome o čemu se govori.”
Zajedničko kako farmaceutskim kompanijama, tako i kompanijama koji proizvode GMO-proizvode jeste to da iza njih stoje ljudi koji se smatraju moćnicima (posjeduju ogroman kapital), a vlade (koje su pod uticajem istih), svojim zakonima štite navedene gigantske monstrume.

15.12.2020.

NEKOLIKO SLIČNOSTI IZMEĐU VAKCINA I GMO-a UZ KRATKI KOMENTAR !

Evo nakon nekoliko postova gdje sam pisao o vakcinama i GMO-u, logičan izbor je bio da se napravi neki presjek ili barem navedu neke sličnosti između navedenih termina.
Kao što nam je poznato i jedno i drugo nam donosi ogromnu štetu po zdravlje, a i općenito naše živote, a kako bismo stvorili što jasniju sliku, najbolji način za to, jeste da napravimo nekoliko sličnosti, pa evo nekih od njih:

1. Slijepo nepoštivanje beskonačne sofisticiranosti prirode
Korporacije koje promovišu vakcine i GMO izazivaju eskalaciju rata s prirodom. Bez obzira koliko se trudili, sva naša inteligencija nikada neće nadmudriti prirodne sile svemira.
2. Manjak istraživanja sigurnosti prije masovne distribucije
Većini vakcina i GMO proizvoda nedostaju opširnija klinička ispitivanja na ljudima, koja se obično moraju provesti na izumima koji se prodaju i distribuiraju masovnoj populaciji. Monsanto tvrdi da je GMO hrana jednaka postojećoj hrani (oslobađajući ih tako ikakve dužnosti da dokažu sigurnost), a opet dovoljno nova i neobična da bi se mogla patentirati.
3. Skrivanje dokaza koji ukazuju na potencijalnu štetu
Vakcine i GMO i dalje su povezan s mnoštvom bolesti i oboljenja od strane drugih znanstvenih institucija i nezavisnih istraživača, većina kojih proturječi studijama koje financiraju farmaceutska industrija i Biotech, čini se, ne pronalaze ništa zabrinjavajuće.
4. Gušenje proturječnih informacija u glavnoj struji
Teško je nezavisnim istraživačima razglašavati svoja otkrića kada proturječe multimilijarderskim tvrtkama ukorijenjenim u postojećim zakonskim i industrijskim organizacijama.
5. Vlada podržava bogate, moćne korporacije
Tvrtke koje zarađuju milijarde dolara godišnje, jako utječu na regulatorne i vladine politike kroz opsežnu podršku političkih stranaka, zakonodavaca i regulatornih inicijativa, za razliku od neprofitnih i aktivističkih potrošačkih skupina koje nemaju sredstva kojim bi utjecali na političare.
6. Sukob interesa u cijelom svom sjaju
Stručnjaci koji predsjedavaju regulatornim agencijama, kao što su FDA i CDC-a često dolaze iz korporacija koje kasnije reguliraju. Mnogi su još uvijek vlasnici dionica ili imaju patente za određeni GMO i inovacije vakcina i imaju interes u uspjeh tih proizvoda.
7. Čovjekovo zdravlje, kao najbitniji faktor
Vakcine kao i GMO se predstavljaju, kao nešto od izuzetnog značaja za čovjekovo zdravlje. Vakcine kao zaštita od bolesti, a GMO kao savremeni proizvod novog doba bez napada štetočina.
Naredni post će biti o zaštiti proizvođača GMO-a i vakcina.
13.12.2020.

ŠTA JE TO CROWD CONTROL SYSTEM ? CCS+ADS=5G

Prošli post (prije objave interviju-a Bill Gatesa) je bio posvečen jednom od načina kontrolisanja ljudske populacije, pored navedenog mogao sam pisati i o čipovanju, ali nekako nastojim da ne pišem samo o jednom te istom problemu (ukoliko ne moram) , pa sam odlučio ovaj put to preskočiti.
Nego da vidimo šta je tu pred nama, što se nastoji kroz sabiranje dva nepoznata sistema, svesti na jedan, kao konačan ili ipak trenutan.
Dakle, pred nama je pojam CROWD CONTROL SYSTEM (sistem za kontrolisanje masa), naravno radi se o sistemu koji je strogo čuvan, te kao takav u primjeni, kao i samom sadržaju dostupan je isključivo Pentagonu, što uopće ne treba čuditi. Ovaj sistem ispušta valove koji na čovjeka mogu djelovati na različite načine. Primjera je mnogo, a prostora malo, ali hajmo se prisjetiti rata u Iraku ili sada u Siriji, kao i u drugim zemljama gdje velike sile vrše testiranja savremenog oružja nad običnim stanovništvom tih država.
Velike sile poput Amerike, Kine i Rusije razvile su oružje koje se koristi elektromagnetskim valovima. To oružje se smatra oružjem savremenog vremena i koristi se za rastjerivanje masa, a poznato je pod nazivom Active Denial Systems (ADS). U njemu se koriste radio frekvencije milimetarskih valova u rasponu od 95 GHz kako bi prošli kroz gornji sloj kože ciljanoga pojedinca, stvarajući nepodnošljiv osjećaj topline koji ih tjera na bježanje.
Ova vrsta tehnologije postaje sveprisutna u samom vrhu svjetskih vojnih službi i jasno demonstrira kolika uistinu može biti učinkovitost ove radio frekvencijske energije u nanošenju štete ljudima i ostalome životu na zemlji.
Hajmo sada razmisliti, koliko se može na ovaj način kontrolisati  neko?
Kada smo vidjeli šta i kako funkcioniše navedeni razvijeni sistem ADS kako će tek funkcionisati 5G mreža, koju mnogi kritikuju, a drugi jedva čekaju i spominju kako je glupost misliti da je ona štetna. Ako je tako, kako onda objasniti da će 5G mreže zahtijevati otključavanje novih frekvencijskih razina u većim frekvencijskim rasponima, preko 6 do 100 GHz i više, koristeći mikromilimetarske i milimetarske valove – kako bi mogle ogromne količine podataka odašiljati u istom vremenskom razdoblju u usporedbi s prethodnim razvojem mikrovalnog zračenja. Kako objesniti čudno ponašanje umrli ptica u blizini antena za 5G mrežu i uginuće kukaca ?
Korištenje 5G mreže sa ovako visokim valovi frekvencije izuzetno šteti koži (isušivanje kože i opekotine) čovjeka i očima (direktno oštečenje rožnjače oka), a šta sve može od čovjeka uzeti o tome ćemo neki drugi put.

10.12.2020.

BILL GATES - IGRA S NAŠIM ŽIVOTIMA KAO VID ZABAVE !

Iako sam pripremio sasvim drugi post za objaviti, ipak sam odlučio da to odgodim, jer ovo je nešto što je stvarno premašilo svaki oblik bezobrazluka.

Danas gledam na BBC televiziji isječak sa jednog show-a na televiziji gdje je gostovao Bill Gates. Na ovo su me podsjetili pojedini naši portali objavivši upravo to njegovo gostovanje. Upravo ovaj (Iblisov/džavolov), namjesnik  se čisto poigrava sa ljudskom inteligencijom. Zašto?
Zato što pored postova koje pišem o temama koje su danas prisutne u našim životima, a za koje je upravo on lično odgovoran, sada ga još i gledah kako uz onaj glupi osmijeh i lažnu zabrinutost priča o tome kako je svijet reagovao ili nije reagovao na novonastalu pandemiju zvanu Covid19. Jedne hvali, a druge kritikuje zbog reakcija, koje su poduzete ili koje su morale biti poduzete. Interesantno je što on navodi šta je ko morao uraditi, koji su vidovi zaštite, koji vidovi liječenja, a čovjek apsolutno nema nikakve veze s medicinom što se stručnosti tiče. Naravno tu se krije nešto drugo, čime on uz druge ,,velikane,, ove igrarije nastoji upravljati.
Zanimljivo je gledati kako vješto pravi izraze lica kada navodi svaku od spomenutih situacija (čovjek da pomosli kakva je ovo dobrica), međutim mržnja prema čovječanstvu iz njega i oko njega ispisuje sasvim drugu priču.

Zanimljivo kako čovjek priča o uzrocima prenošenja korone, zatim o tome šta trebamo koristiti, a upravo njegova korporacija stoji iza svega ovoga, što uzroka, što prodaje sredstava, protiv navedenog. Ovo nam dođe kao što bi informatičari rekli, napadne nam računar neki virus i onda mi kupujemo ili nabavljamo dobar antivirus od onoga koje i napravio taj virus. Dakle dođe nam spasilac, onaj ko nam je i donio štetu. Tako je i sa ovim čovjekom. Tačno se može vidjeti, kako uživa u ovoj igri i kako nas pravi da kažem idiotima.

Za kraj, ono da kažem najsmješnija izjava mu je bila, da on već najavljuje nove načine testiranja (dakle, samo je pitanje šta će nam ti testovi donijeti sa sobom), ali još uz to dodajmo njegovu konstantaciju, da iako smo zakasnili sa nekim metodama tokom pandemije Covid 19, ipak će nam ove metode pomoći kod izbijanja slijedeće pandemije.
Kako zna da će izbiti nova pandemija ? Kada će izbiti i šta nam ovaj ,,dobrotvorac,, to poručuje ili čime prijeti ? Ostaje nam da vidimo.
08.12.2020.

ŠTA NAS ČEKA U 2021 GODINI ? - SAVREMENIJI POČETAK ILI VRHUNAC LUDILA ?

Evo pošto nam se bliži kraj 2020.godine (za mene najgore u životu), vjerujem za čitav svijet trbulentne, odlučio sam posvetiti par postova, onome što bi nas moglo dočekati u 2021, eventualno 2022.godini.
Nekako ljudi počnu vremenom govoriti, ti kao kakav negativac, samo negativno misliš, ali zaista u ovoj godini, ako ima nešto barem kod nas pozitivnog i normalnog (općenito mislim na životna pitanja) onda više volim biti negativac ali mudar, jer kažu čega se mudar stidi, s tim se lud ponosi.
Pa krenimo redom opet.
Pošto nam je svima jasno da nas ,,velike usijane glave,, truju što lažima, što onim ranije napisanim na blogu (čitaj razno raznim otrovima), sada pored već od ranije poznatog kontrolisanja našeg života žele savremenijim metodama to sebi poboljšati. Odavno je poznato da neki ljudi(nazovima čudovišta) pokušavaju uspostaviti potpunu kontrolu populacije stanovništva, na mnoge načine.
Ono što danas spominjemo kao jedan od načina kontrole ljudske populacije putem vakcine, primjenjuje se još od početka 70-tih godina, a još tada su razvijane vakcine koje su kod ljudi izazivale sterilizaciju, pa čak i neke opasne bolesti koje kao rezultat imaju smrt. Čovjek koji se toliko ,,brine,, za čovječanstvo, promovisanjem vakcine i zdrave hrane jeste Bill Gates (koji nema nikakve veze ni sa medicinom, niti poljoprivredom) ali se brine za zdravlje i GMO sjemena i ostale naravno štetne supstance koje nam pomažu da što prije obolimo i još prije umremo.
On to radi uz ogromnu podršku ili bolje rečeno uz dozvolu Davida Rockefellera (vjerovatno najgore biće koje hoda zemljom).
Američki novinar i istraživač Jurriaan Meaessen jedne prilike na svome blogu je objavio kako je Rckefellerova fondacija javno priznala da je učestvovala u projektu za kontrolu stanovništva putem cijepljenja. Naravno, pitanje je šta su te vakcine u sebi sadržavale? One su naime sadržavale supstance toksina, koji kod muškaraca izazivaju sterilitet, a kod žena neplodnost.
Šta mi danas često imamo pred sobom ili čak u našim životima??
Imamo upravo to da sve više mladih žena ne mogu ostati trudne, ili i ako ostanu, često se dešavaju pobačaji. Muškarci imaju velike probleme sa sterilitetom. Dakle, i prije se to dešavalo, ali danas je baš puno, a doktori nam prodaju maglu, da je to od stresa, od teškog načina života i slično. Pa i prije se teško živjelo, a puno rađalo. Također šta sve jedemo i čime nas tretiraju, ako smo pod stresom imamo od čega i biti.
Ekipa koja će nam s osmijehom na licu zaželjeti ,,sretnu,, 2021.godinu., su pored u tekstu spomenutog dvojca i Ted Turner, porodica Soroš, uvijek nasmijana Oprah Winfrey i Michael Bloomberg, te mnogi drugi (dakle sva prokleta masonerija), uz želju za srećom i zdravljem (kojeg će nam oni uništiti) te da nam bude bolja od predhodne (pod ovim se misli da nas bude što više oboljelih, sterilnih, neplodnih itd).
Treba znati, da će početkom 2021.godine., biti vršen ogroman pritisak da se što više populacije vakciniše, a pošto vakcine nisu dovoljno testirane na ljudima, jasno je da će biti puno nuspojava, a oni će to pravdati da je virus mutirao i to će biti novi alarm za paniku kod ljudi da pohrle ka vakcinisanju. Šta je poenta ili rezultat toga ?
Oni će ostvariti zacrtani cilj, a mi ćemo još jednom pokazati da smo pozorišne lutke.
Naredni post, bit će o još jednom sredstvu kojim će nastojati također da nas što bolje kontrolišu.

05.12.2020.

ISTRAŽIVANJA NAM OTKRILA - KADA PRIRODA UZDAHNE

U predhodnom postu sam pisao o svjedočenju čovjeka koji je radio u Monsantu i šta je vidio, odnosno i sam bio učesnik nečega čega se danas stidi. Sada ćemo vidjeti koje su posljedice u samoj prirodi od tih famoznih tragova aviona na nebu.
Krenimo redom. Danas čak ni na kiši koja u suštini bi trebala da sapere eventualne nečistoće sa bilo čega, strahuješ šta ona nosi u sebi dok padne na zemlju. Prije si mogao ubrati voće ili povrće i samo prebrišeš rukom i pojedeš, a danas samo što još nismo prisiljeni prati ga u posebnim mašinama kako bi sa njega ili iz njega odstranili otrove. Prije je bilo hajmo u prirodu udahnuti čistog zraka, a danas je hajmo u prirodu, a ne znaš šta ćeš udahnuti itd...itd....

Zbog ljudske gluposti ili čovjekove namjere došli smo do toga da i priroda uzdahne, jer sve njene ljepote uništavamo...ono što ne možemo s kopna, potrudimo se da to uradimo iz zraka.
Dakle, ovaj put zanemarimo voće i povrće za nas ljude, nego pogledajmo šta radimo prirodnim ljepotama i bogatstvima, zatim životinjama i na kraju sami sebi. Na kraju da se zamislimo šta smo mi, odakle tako bolesne zamisli u nama?
Monsanto, koji najviše promoviše monokulturu, hemijski patentiranu poljoprivredu, čije sjeme (koje ionako nije zdravo) da bi uspjelo moraš tretirati razno raznim otrovima. Kada pogledamo da insekti i životinje koji jedu druge insekte (prirodni lanac ishrane) često postaju žrtve miliona litara pesticida bačenih na poljoprivredne površine i tako nestaju zahvaljujuči nama, ali vjetrovi opet te iste pesticide raznose u vode koje koristimo, pa i sami postajemo izloženi otrovima.
Još jedan poznati gigant Bayer razvio je novu jaku vrstu pesticida, poznatu pod nazivom neonics (neonikotinoidi) koji je brzo zavladao industrijskom poljoprivredom. Ono što je izuzetno zanimljivo jeste činjenica da je (mnogi će se sjetiti) broj ptica iznenada počeo opadati, zbog nedostatka kukaca koje je pobio ovaj pesticid.
Najbolji primjer jeste onaj za koji su mnogi čuli, kada se spominjalo naglo izumiranje pčela, što je dovelo do zabrinjavajuče situacije, a alarmiralo mnoge organizacije da krenu u istraživanje razloga navedenog. Istraživanje je otkrilo da su mrtve pčele van košnica, kao i one u košnicama imale u sebi prisutnost neonikotinoida što je kod samih pčela izazvalo razne bolesti, koje su ih odvele u smrt.
U časopisu ,,Nature,, navedeno je da ovaj pesticid uništio i mnogo recimo sjevernoameričkog bumbara do te mjere da ga je rijetkost vidjeti.
Na jednom od istraživanja i dr.Nick Isaac je potvrdio da je ovaj pesticid nanio ogromno štetu raznim insektima. Za kraj dodao bih na recimo uljana repice je zbog hrane privlačna pčelama, a često baš istu tu repicu tretiraju navedenim pesticidom.
Naravno dva giganta koji se bave proizvodnjom navedenog otrova (Monsanto i Bayer) negiraju da njihovi proizvodi nanose navedene štete u prirodi.
Eto, sada možemo vidjeti kako i čime sve čovjek uništava prirodne ukrase i ljepote, a na kraju največu štetu nanijet će sam sebi.

03.12.2020.

RAZMIŠLJANJE - DA LI DA JEDEM OTROV ILI DA UDIŠEM

Ovaj post sam napisao neplanski, a nakon što sam razgovarao sa prijateljem onako o svemu. Razgovarali smo o poslu, sportu, ali i o politici, kao i koroni, te zdravom načinu života. Razgovarajuči tako, ja mu predložih da pojedemo voće koje nam je ranije pripremljeno bilo. Rekoh mu, da je to naše domaće. Prijatelj mi reče da je ukusno iako je prskano. Ja mu objasnih da ničim ne prščemo, ali me on prekinu riječima, da mi ne prščemo, ali imamo ljude koji to rade bez naše dozvole.
Nakon ovih njegovih riječi sjetio sam se i emisije na Discovery televiziji gdje je gostovao jedan bivši francuski pilot, koji je govorio o tome da je prije nekoliko godina radio u Americi za jednu ,,organizaciju,, koja se navodno bavila kontrolom zdrave hrane. U emisiji je naveo šta je sve morao proči i raditi, sve kako bi zaštitio porodicu. Svako njegovo odbijanje ili protivljenje završavalo je prijetnjom njegovoj porodici.
Nedugo nakon toga rečeno mu je da će biti prebačen za državu Missouri.
Radio je nekoliko godina u državi Missouriju, gdje je na kraju prebačen da radi i za Monsanto (dobro poznatu korporaciju) ujedno i vodečeg svjetskog proizvođača GMO (genetički modificiranog) sjemena.
Na početku mu je bilo dobro, zarađivao je veliki novac. Činio se to lijep život i mogao je kako kaže ostvariti skoro sve što poželi. Međutim, bilo mu je kako kaže nejasno zašto se brzo prebacuju iz jedne u drugu organizaciju, iako je na kraju shvatio da iza svake stoji već spomenuti Monsanto u koji je sada i sam došao. Na samom početku avionom je prevozio ono što se proizvede, kako u Americi, tako i u Europu. Sve što je znao bilo je o prevoženju robe, ali iako je imao doticaj i sa ljudima zaduženim za šire poslovanje, nekako je osječao da se puno toga krije.

Sve je postalo jasno kada je počeo dobijati zadatke da specijalnim avionom ide prskati (poljoprivredne) površine na zemlji kao neki vid zaštite. Naravno bilo mu je čudno.
Međutim ono što on nije znao jeste da su avio kompanijeu Americi, kao i kompanije koje se bave prevozom poljoprivrednih proizvoda potpisale prije mnogo godina projekat, gdje se obavezuju da će biti učesnice tog projekta, koji se zove ,,Project Cloverleaf,, (Projekat ,,List djeteline).
O ovom projektu se gotovo ništa nije moglo doznati, jer je čuvan pod strogom kontrolom uz obrazloženje, da se radi o povjerljivim podacima, koji ne mogu izaći u javnost, jer bi onda druge kompanije mogle napraviti novi projekat kojim bi oslabile poslovanje spomenute.
Kada je počinjao letove uvijek mu je bilo čudno zašto na dodatnim krilnim mlaznicama nema oznaka i zašto pri letu pri ispuštanju sadržaja kroz mlaznice se stvara trag veče gustoče sa čudnim raspšavanjem već u zraku? Tek kasnije mu je rečeno da su to hemikalije koje štite usjeve od štetočina. Međutim, ako je tako, zašto je to tajna u kompanijama?
Tek kroz 3 godine, na jednom sastanku je shvatio o čemu se radi, shvatio je da je i on sam dio ovog podlog posla i da dok leti on drugima čini neshvatljivo zlo, što nikako nije mogao prihvatiti. Ubrzo je uz pomoć drugih ljudi koje je poznavao uspio napustiti kompaniju i iseliti se u Europu. Sada ga smatraju neuračunljivom osobom, koja ima za cilj unijeti paniku među stanovništvo.
Kada sam ovo ispričao, kaže meni prijatelj, ehh..gdje je veča šteta da jedem voće i povrće koje je vjerovatno zatrovano...ili da to ne radim, već onako hodajući samo udišem otrov?
Naravno posebno pisati o tome čime nas zaprašuju neću, jer može se o tome puno naći, ali cilj mi je bio podijeliti ovo svjedočenje.

01.12.2020.

ZANIMLJIVO ZAR NE ????

Evo posljednjih dana, najviše se govori o kupovini vakcina, protiv Covid-a u cijelom svijetu, naravno ovog puta i kod nas u BiH.
Od ranije je spominjano kako se radi o izuzetno kvalitetnim i provjerenim vakcinama. Kako su mnogi svijetski poznate ličnosti to već primili, ali ??? Šta je od svega istina?

Istina je očito da je sva ta priča ili laž, ili nešto barem ne štima kada smo u pitanju mi.
Najbolji primjer su izjave dr. Sebije Izetbegović, koja kaže da je prebolovala koronu i razvila takva anti tijela da joj ne treba vakcina.
Također poznati zagovornik vakcinacije i genetičar Damir Marjanović koji kaže da je razvijo takva antitijela, da je šteta da se vakcina troši na njega, kada se može dati nekome, kome je potrebnija.
Tu je i ministar zdravstva RS-a Alen Šeranić, koji kaže da bi on vrlo rado primio vakcinu, ali da njemu nije potrebna jer on ne spada u ,,rizičnu grupu,, ljudi.
Uz sve ovo dodajmo i izjavu premijera FBiH, Fadila Novalića, koji je izjavio da su svi premijeri prebolovali koronu i da nema potrebe da se i on vakciniše, jer to treba da urade prvo zdravstveni radnici koji čuvaju naše zdravlje.

Ove izjave mogli ste čuti i na tv-u, ali i čitati u pojedinim novinskim listovima. Sada mogu postaviti pitanje, kao i svi ostali građani BiH, ako su vakcine sigurne, zašto onda upravo naši političari i poznate ličnosti odbijaju mogučnost vakcinisanja??? Zato što žele nama dobro, a sebi loše?? Ne bih rekao, ali zanimljivo zar ne??

Sada kada uz ovo navedeno dodamo činjenicu, kako se može vidjeti često na linkovima stopcontrolworld-a i drugim slobodnim medijima/nezavisnim, iste vakcine koje će se primati i nisu one koje nam nastoje servirati, a to je kao vakcina protiv virusa.
Zašto ovo ovako kažem?
Zato što se na samoj stranici, kao i njihovoj emisiji moglo vidjeti šta kaže poznata naučnica dr.Carrie Madej, koja već dugo istražuje vakcine, te navodi koji je ovdje problem i zašto se mnoge svijetske internet stranice koje govore protiv vakcine uvezi Covid-a brišu i iznenada bivaju blokirane.
Ona također navodi i to da se ovim vakcinama nastoji pomoću DNK-a ljudskog doći do toga da se čovjek apsolutno kontroliše poput robota.
Dakle, kako je krenulo čipovanje ljudi iz razloga (ne kako bi se nama olakšao život), već kako bi močnici mogli kontrolisati naše živote, tako isto se ovim vakcinama nastoji promijeniti poredak i funkcionisanje ljudske populacije.
Šta je doktorica Carrie Madej rekla i objasnila uvezi cijele ove priče, nastojat ću prenijeti u narednom postu. Međutim, ako neko misli da je ovo prazna priča o teoriji zavjere i slično, postavljam pitanje, zašto onda nestaju liječnici/naučnici koji nastoje da iznesu drugu stranu priče o vakcinama ili zašto se gase web portali koji o tome uspiju nešto objaviti, dok je cenzura na svim večim društvenim mrežama takva da odmah biva sve povučeno?

 
TRAGANJE24 - ISLAMSKI BLOG


ODABRANA RUBRIKA


*** IZDVOJENI POSTOVI /arhiva/ ***
OBRAČUN SA SAMIM SOBOM !! - 29.01.2021.

STRANE S KOJIH NAM ŠEJTAN PRILAZI !! - 25.01.2021.

IBLISOVO OBEĆANJE DATO ALLAHU DŽ.Š!!! - 22.01.2021.

KADA ČOVJEKOV IMAN OSLABI, STRAST ZA VATROM POHRLI 2. DIO - ,,I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju bio poželio, da od Gospodara svoga nije opomenu ugledao....'' (Jusuf, 24) - 14.01.2021.

KADA ČOVJEKOV IMAN OSLABI, STRAST ZA VATROM POHRLI 1. DIO - ,,I poče ga na grijeh navoditi ona u čijoj je kući bio, pa zaključa sva vrata i reče:Hodi! Sačuvaj Bože-uzviknu on !!.....'' (Jusuf, 23-24) - 11.01.2021.

KAKO SE SAČUVATI OD STRASTI ? - 08.01.2021.

POUČNA PRIČA KAKO SE POSTIŽE DUNJALUČKO I AHIRETSKO BOGTSTVO ? - 06.01.2021.

KAKO SE ODNOSITI PREMA ISKUŠENJU ? - 04.01.2021.

BOGATSTVO I LJEPOTA SE OGLEDAJU U ALLAHOVOJ UPUTI, A SIROMAŠTVO U ŽIVLJENJU U ZABLUDI ! - 02.01.2021.

DECEMBAR 2020
MUSAFIRI BLOGAVRIJEME

MOJI FAVORITI
Otkrit ću ti tajnu...
titolitarizam
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Uvijek sluga nikad Gospodar
Trijumf Istine
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
Veliki Papak
KRIMINAL U VLASTI
Princ of Perversia
Bosna preko Oceana
Imagine.
random
Pozor: Jasan stav!
dnevnik jedne kurtizane
~Ružica si bila, sada više nisi
više...

BROJAČ POSJETA
1360

Powered by Blogger.ba